Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Ekonomi Finans ve Ekonomi Derneği’nin 22.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan ilk genel kurulunda yönetim kuruluna Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK (Başkan), Prof. Dr. Selim ŞANLISOY(Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ(Sayman), Doç. Dr. Üzeyir AYDIN(Yönetim Kurulu Sekreteri) ve Doç. Dr. Ömer AYDIN(Üye) seçilmiştir.

EFE Derneği İlk Olağan Genel Kurulu

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 22.11.2023 tarihinde, saat:16:00′ da dernek genel merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına ve toplantı yeter sayısı oluşmaz ise aynı adreste aynı gündemle 30.11.2023 tarihi ve saat 16:00’da toplanılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelerimiz davetlidir.
Gündem :
1) Açılış ve yoklama
2) Divan başkanlığı seçimi
3) Saygı duruşu ve istiklal marşı
4) Yönetim kurulu başkanının konuşması
5) Dernek organlarının seçimi
6) Dilek, temenniler ve Kapanış

Başkan ve Yönetim Kurulu

Ekonomi Finans ve Ekonomi Derneği’nin yapılacak genel kuruluna kadar iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK kurucu ve geçici Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacaktır. Ayrıca Prof. Dr. Aytaç EKER, Prof. Dr. Muhsin KAR, Prof. Dr. Mert URAL, Prof. Dr. Hayal Ayça ŞİMŞEK, Prof. Dr. Selim ŞANLISOY ve Doç. Dr. Ömer AYDIN geçici yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.