Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK(Başkan)
Prof. Dr. Selim ŞANLISOY (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ (Sayman)
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Ömer AYDIN (Üye)